Bảng Giá sỉ thùng carton giá rẻ các loại kích thước 2022

QUY CÁCH

PHÂN LOẠI

ĐƠN VỊ

ĐƠN GIÁ

GS29

8x8x4

Thùng 3 lớp

Hộp

1,100
GS83

10x6x6

Thùng 3 lớp

Hộp

1000

GS1

10x10x8

Thùng 3 lớp

Hộp

1,200

GS80

10x10x10

Thùng 3 lớp

Hộp

1,300

GS85

12x10x5

Thùng 3 lớp

Hộp

1,200

GS87

12x12x8

Thùng 3 lớp

Hộp

1,400

GS87

12x12x12

Thùng 3 lớp

Hộp

1,900

GS91

15x10x5

Thùng 3 lớp

Hộp

1,300

GS91 NG

15x10x5

Thùng 3 lớp nắp gài

Hộp

2,300

GS126

15x10x10

Thùng 3 lớp

Hộp

1,400

GS125

15x12x5

Thùng 3 lớp

Hộp

1,400

GS6

15x12x10

Thùng 3 lớp

Hộp

1,600

GS6 2N

15x12x10

Thùng 2 mặt nâu

Hộp

3,800

GS124

15x12x12

Thùng 3 lớp

Hộp

1,900

GS112

15x15x15

Thùng 3 lớp

Hộp

2,400

GS114

16x6x6

Thùng 3 lớp

Hộp

1,100

GS73

16x9x8

Thùng 3 lớp

Hộp

1,600

GS8

16x12x8

Thùng 3 lớp

Hộp

1,700

GS9

18x10x5

Thùng 3 lớp

Hộp

1,700

GS10

18x10x8

Thùng 3 lớp

Hộp

1,600

GS10 NG

18x10x8

Thùng 3 lớp nắp gài

Hộp

3,700

GS114

18x10x14

Thùng 3 lớp

Hộp

2,000

GS42 NG

18x12x5

Thùng 3 lớp nắp gài

Hộp

2,700

GS92

18x12x10

Thùng 3 lớp

Hộp

1,800

GS78

20x8x6

Thùng 3 lớp

Hộp

1,600

GS93

20x10x6

Thùng 3 lớp

Hộp

1,600

GS52

20x10x10

Thùng 3 lớp

Hộp

2,000

GS116

20x12x8

Thùng 3 lớp

Hộp

1,800

GS94

20x12x10

Thùng 3 lớp

Hộp

2,000

GS53

20x15x5

Thùng 3 lớp

Hộp

2,000

GS14

20x15x10

Thùng 3 lớp

Hộp

2,300

GS95

20x15x15

Thùng 3 lớp

Hộp

3,000

GS55

20x20x10

Thùng 3 lớp

Hộp

3,000

GS17

20x20x15

Thùng 3 lớp

Hộp

3,500

GS17 NG

20x20x15

Thùng 3 lớp nắp gài

Hộp

GS117

20x20x20

Thùng 3 lớp

Hộp

3,700

GS96

22x20x6.5

Thùng 3 lớp

Hộp

3,000

GS59

25x10x10

Thùng 3 lớp

Hộp

2,500

GS20

25x15x10

Thùng 3 lớp

Hộp

3,000

GS63

25x15x15

Thùng 3 lớp

Hộp

3,300

GS113

25x16x20

Thùng 3 lớp

Hộp

3,400

GS97

25x17x14

Thùng 3 lớp

Hộp

3,500

GS109

25x20x10

Thùng 3 lớp

Hộp

4,300

GS64

25x22x10

Thùng 3 lớp

Hộp

3,900

GS65

25x20x15

Thùng 3 lớp

Hộp

4,300

GS118

25x22x15

Thùng 3 lớp

Hộp

4,300

GS21

25x22x20

Thùng 3 lớp

Hộp

4,900

GS98

30x10x10

Thùng 3 lớp

Hộp

3,500

GS31

30x12x10

Thùng 3 lớp

Hộp

2,900

GS30

30x15x10

Thùng 3 lớp

Hộp

3,200

GS68

30x15x15

Thùng 3 lớp

Hộp

4,000

GS115 NG

30x20x5

Thùng 3 lớp nắp gài

Hộp

4,600

GS23

30x20x10

Thùng 3 lớp

Hộp

3,700

GS23 NG

30x20x10

Thùng 3 lớp

Hộp

5,700

GS100

30x20x14

Thùng 3 lớp

Hộp

4,300

GS69

30x20x12

Thùng 3 lớp

Hộp

3,900

GS71

30x20x15

Thùng 3 lớp

Hộp

4,100

GS119

30x20x20

Thùng 3 lớp

Hộp

5,000

GS71 NG

30x25x5

Thùng 3 lớp nắp gài

Hộp

5,200

GS120

30x25x15

Thùng 3 lớp

Hộp

5,500

GS24

30x25x20

Thùng 3 lớp

Hộp

6,100

GS121

31x12x12

Thùng 3 lớp

Hộp

2,800

GS37

32x22x12

Thùng 3 lớp

Hộp

4,300

GS122

33x20x12

Thùng 3 lớp

Hộp

4,200

GS103

35x13x25

Thùng 3 lớp

Hộp

4,800

GS72

35x15x15

Thùng 3 lớp

Hộp

4,300

GS104

35x24x18

Thùng 3 lớp

Hộp

6,200

GS40

35x25x15

Thùng 3 lớp

Hộp

6,200

GS123

35x25x20

Thùng 3 lớp

Hộp

6,600

GS107

35x25x25

Thùng 3 lớp

Hộp

7,500

GS108

40x30x20

Thùng 3 lớp

Hộp

8,500

GS50

40x30x30

Thùng 3 lớp

Hộp

10,500

GS57

45x45x20

Thùng 3 lớp

Hộp

14,500

GS58

45x40x40

Thùng 3 lớp

Hộp

26,200

GS60

50x40x30

Thùng 3 lớp

Hộp

16,600

GS90

60x40x40

Thùng 3 lớp

Hộp

25,000

GS77

60x40x40

Thùng 5 lớp

Hộp

35,000

GS66

60x50x25

Thùng 3 lớp

Hộp

20,300

GS67

60x50x50

Thùng 5 lớp

Hộp

42,000

GS70

80x50x40

Thùng 5 lớp

Hộp

47,000

GS51

40x30x30

Thùng 5 lớp

Hộp

16,500

Lưu ý:

– Bảng giá trên chỉ là giá bán lẻ hộp carton đóng hàng cho thị trường TPHCM

– Quy cách báo giá thùng được tính theo Dài x Rộng x Cao

– Nếu quý khách cần số lượng nhiều hoặc đặt sản xuất theo yêu cầu vui lòng liên hệ trực tiếp: 09.69.69.69.80

– Bảng giá trên mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi vì chưa kịp cập nhật.