Thùng carton 15x10x5cm loại 3 lớp nắp gài TP91 NG

0981410865
Liên hệ