Thùng carton 18x12x5cm loại 3 lớp nắp gài TP42 NG

0981410865
Liên hệ